Távhő szolgáltatás
A Távhő-szolgáltatási csoport feladata:
  • Százhalombattai távfűtött épületek, lakások ellátása fűtéssel és használati melegvízzel.
  • A városi primer távfűtési rendszer üzemeltetési, karbantartása, fejlesztése és hibáinak elhárítása.
  • Távfűtési irányítástechnikai rendszer működtetése, fenntartása.
  • Hőmennyiségmérők cseréjének és hitelesítésének intézése.
  • Állandó kapcsolattartás a hőenergia szolgáltató Veolia Zrt-vel.
  • A város magasépítésű övezetében - a Pannónia lakótelep kivételével - e csoport biztosítja a fűtés és használati melegvíz ellátást. 
A lakossági és közületi fűtött légtérfogat kb. 780.000 lm3. Ebből 4.190 lakás + 20 közület, melyek légtérfogata 558.000 lm3. A fűtéshez és hálózati melegvíz ellátáshoz szükséges hőenergiát lágyított forró víz formájában a Veolia Zrt-től vásároljuk.
 
Évente mintegy 220.000 GJ hőenergiát használ fel a város, ennek 15-20%-a fordítódik a használati melegvíz előállításra.
 
A lágyított forró víz keringtetési formája: változó tömegáramú keringtetés a cégünk által folyamatosan biztosított kritikus nyomáskülönbség-jel alapján.
 
A csoport 114 hőközpontot kezel, melyek hőmennyiségmérővel és használati melegvízmérővel ellátottak. A mérőegységeket a törvény által előírt 4 évente hitelesítjük.
 
A hőközpontok folyamatosan felújításra kerültek. Jelenleg már 98%-ban korszerű kompakt blokkokra lettek lecserélve. A távfűtési rendszer gerincelosztó- és bekötővezeték hálózati hossza kb. 30 km, melynek csereprogramjával szintén megközelítjük a 90%-os készültséget.
 
A fűtési és használati melegvíz ellátó rendszert a részleg 24 órás diszpécserszolgálattal és részben távfelügyeleti rendszerrel ellenőrzi és működteti.
 
Árainkat az Ügyfélszolgálat menüpontja alatt találhatják meg!
 
 
Környezetvédelmi vonatkozások
 
A távfűtési csoport környezetre ártalmas vegyszereket nem alkalmaz a munkája során. A keletkező mosó-ürítő vizek közvetlen a szennyvízcsatorna rendszerbe kerülnek. A felújítási és karbantartási munkáknál alkalmazott zsír- és olajszármazékok kezelése környezetvédelmi szempontból ellenőrzött és megfelelő.
A csőtöréseknél keletkező iszapos-savas földet a lerakótelepre hordjuk, utána az úttestet, járdát lemossuk a környezeti esztétika érdekében.
 
 
Távfűtési kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés
 
Új fogyasztói hely kialakításakor, szakember által készített gépészeti terv, csőterv alapján adja ki a SZÁKOM Nonprofit Kft. a hozzájárulását. A kérelem beadása és a szükséges egyeztetések a Hága László u. 2. szám alatti irodaépületben történnek.
 
 
Fűtési rendszer ürítés
 
A SZÁKOM Nonprofit Kft. karbantartási munkáihoz nem szükséges a társasházak, intézmények fűtési rendszerének leürítése. Sokan erre az alkalomra várnak és időzítik a felújítási munkákat. Hangsúlyozzuk, a hőközponti karbantartási munkákhoz nem kell a rendszert leüríteni. Azonban ha valakinek problémája van a fűtésével (pl.: radiátor lyukadás, radiátor csere, stb. ) akkor a közösséget képviselő személy vagy intézményi megbízott kérheti a rendszer leürítését és feltöltését. A költségek a lakót vagy a társasházi közösséget érintik.
 
A radiátor cseréjekor a szolgáltatóval véleményeztetni kell a beszerel(tet)ni kívánt radiátorokat a beszerelés előtt, mert a nem megfelelő fűtőelemek beszerelésével felborulhat a társasház fűtési rendszerének hidraulikája, ami előbb vagy utóbb a tulajdonosok között konfliktusra adhat okot. 1998. évi XVIII. tv. 14 §-nak (2) Ha a távhőszolgáltató tudomására jut, hogy a fogyasztó más fogyasztó vételezését zavarja, vagy vételezésével veszélyhelyzetet teremtett, a fogyasztót felszólítja a veszélyhelyzet, illetve zavar megszüntetésére. A fogyasztó a felszólítást követően a veszélyhelyzetet azonnal, a zavaró körülményt 8 napon belül köteles megszüntetni.
 
 
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tövény 57/C. §-a, és a távhőszoltáltatásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 157/2005. VIII. 15. Kormány rendelet 17/I. §-a alapján történő adatközlés
 
 
A távhőszolgáltatás nyári karbantartását 2020. június 15. és 2020. augusztus 31. között végezzük. A teljes rendszer működőképességét 2020. szeptember 1. és
2020. szeptember 15. között ellenőrizzük.
A karbantartási időszakban előre tervezett leállás nem lesz.
További információt itt olvashat.
 
SZÁKOM Nonprofit Kft.
 
 
Hőközpontok
Hőszolgáltatási szerződés 2012.
Hőszolgáltatási szerződés módosítás
Hőszolgáltatási szerződés 2014.
Hőszolgáltatási szerződés
Hőszolgáltatási szerződés 2015. 1. számú módosítás
Energia-csomag Együttműködési Megállapodás
Távhőszolgáltatói működési engedély
Megállapodás közszolgáltatási feladatok ellátásáról
Közület: közszolgáltatási szerződés, szerződéses feltételek
Társasház: közszolgáltatási szerződés, szerződéses feltételek
 
29/2005. (XI. 11.) Ör. sz. rendelet a Távhőszolgáltatásról
15/2010. (IX. 21.) Ör. sz. rendelet A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól
23/2010. (XII. 28.) Ör. sz. rendelet A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól
 
2013. évi mérleg
2013. évi távhő kiegészítő melléklet
2014. évi mérleg
2014. évi távhő kiegészítő melléklet
2015. évi mérleg
2015. évi távhő kiegészítő melléklet
2016. évi mérleg
2016. évi távhő kiegészítő melléklet
2017. évi mérleg
2017. évi távhő kiegészítő melléklet
 
 
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
Üzletszabályzat a távhő szolgáltatás igénybevételéről
4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk 2012.,2013.,2014. évek
 4. melléklet a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelethez 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020-as  évekre vonatkozóan
 4. melléklet a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelethez  2019. 2020. 2021-es  évekre vonatkozóan
4. melléklet a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelethez  2020. 2021. 2022-es  évekre vonatkozóan
 
Energetikai tanúsítvány
Energetikai audit
Az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok, energetikai fogyasztói tanácsadók elérhetősége
Energetikai fogyasztói tanácsadó vagy érdekvédelmi szervezetek elérhetőségei
Fogyasztóvédelmi és társadalmi szervezk elérhetősége
Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. (NEG)
Havi középhőmérsékleti adatok
 
2017. évi energetikai szakreferensi riport
2018. évi energetikai szakreferensi riport
2019. évi energetikai szakreferensi riport
2022. évi energetikai szakreferensi riport
 
Primer energiai átalakítási tényező: 1,26
Kapcsolt termelés aránya: 0%
 
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
2009. október 1 - 2010. április 30.
2010. május 1 - 2010. augusztus 15.
2010. augusztus 16 - 2010. december 31.
2011. január 1 - 2011. április 14. 
2011. április 15 - 2011. június 30.
2011. július 1 - 2011. július 6.
2011. július 7 - 2011. szeptember 30.
2011. október 1 - 2011. december 31. 
2012. január 1 - 2012. január 6.
2012. január 7 - 2012. január 7.
2012. január 8 - 2012. május 29.
2012. május 30 - 2012. június 19.
2012. június 20 - 2012. július 5.
2012. július 6 - 2012. december 31.
2013. január 1 - 2013. január 31.
2013. február 1 - 2013. április 3.
2013. április 4 - 2013. október 31.
2013. november 1 - 2013. december 31.
2014. január 1 - 2014. március 14.
2014. március 15 - 2014. március 31.
2014. április 1 - 2014. november 4.
 
 
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
 
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
1. és 2. sz. melléklet
A hőtermelő létesítmények létesítési és a vezetékjog engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok
Előmunkálati jogi engedély és vezetékjogi engedély dokumentációja
3. sz. melléklet
Távhőszolgáltatási Közüzemi szabályzat
4. sz. melléklet
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
5. és 6. sz. melléklet
A fűtési költségmegosztók jellemzői
A korrekciós tényezők
 
 
 
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézményke nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
 
 
2015. január 1-től
2014. október 1 - december 31.
2014. február 1 - szeptember 30.
2013. november 1 - 2014. január 31.
2013. október 1 - október 31. 
2013. május 1 - szeptember 30.
2013. január 1 - április 30.
2012. november 1 - december 31. 
2012 május 1 - október 31.
2012. február 1 - április 30.
2012. január 1 - január 31.
2011. december 1 - december 31.
2011. november 30 - november 30.
2011. október 1 - november 29.
 
51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatási támogatásról
2015. január 1-től
2014. október 1 - december 31. 
2014. február 1 - szeptember 30.
2013. november 1 - 2014. január 31.
2013. január 1 - október 31.
2012. november 1 - december 31.
2012. május 1 - október 31. 
2012. február 1 - április 30.
2012. január 1 - január 31.
2011. december  1 - december 31.
2011. október 1 - november 30. 
 
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról
2015. január 1-től
2014. szeptember 5 - december 31.
2013. február 27 - 2014. szeptember 4.
2011. július 8 - 2013. február 26.
2011. május 27 - július 7.
2010. december 28 - 2011. május 26.
2010. július 1 - december 27.
2010. április 28 - június 30.
2010. április 12 - április 27.
2010. január 1 - április 11.
 
36/2009. (VII. 22.) KHEM rendelet a távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő szempontokról és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről
 
36/2009. (VII. 22.) KHEM rendelet
 
 
2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
2014. október 1 - október 6.
2014. szeptember 1 - 30.
2014. április 1 - augusztus 31. 
2014. március 1 - március 31.
2014. február 18 - február 28.
2013. december 31 - 2014. február 17.
2013. november 1 - december 30.
2013. október 22 - október 31.
2013. július 1 - október 21.
2013. május 11 - június 30.
2013. május 10 - május 10. 
 
A rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV. törvény előírása szerint
 
2014. október 1-től áraink a következők:
 
- Lakossági hődíj: 2.938,- Ft/GJ + 5% ÁFA
- Közületi hődíj:   2023.január 1-től   26 971,- Ft/GJ + 5% ÁFA 
- Lakossági távhőszolgáltatási alapdíj: 23,80 Ft/lm3/hó + 5% ÁFA = 285,60 Ft/lm3/év+ÁFA
- Közületi távhőszolgáltatási alapdíj: 30,8 Ft/lm3/hó + 5% ÁFA = 369,60 Ft/lm3/év+ÁFA
 
 
Lekötött teljesítmény (közület) 2012. január 1-től: 975.500,- Ft/MW/hó + 5% ÁFA
 
7/2006 (V.24) TNM rendelet 6/A § szerinti, 2021. évi adatszolgáltatása a Lechner Tudásközpont számára