Városi Temető
A Városi Köztemető címe: 2440 Százhalombatta, Szabadság út
 
A csoport a Köztemető fenntartási, karbantartási munkálatait látja el.
 
A temető nyitva tartási ideje: 
 • március 1-től szeptember 30-ig:   700-2000-ig
 • október 1-től február 28-ig:           700-1800-ig
 A temetőben Gondnoki Iroda működik nyitvatartási időben. 
Temetőgondnoki telefon: 06-30/250-4971
 • Információ nyújtás a temetőről
 • Temető fenntartási díj befizetése:
                - Temetőben történő munkavégzés esetén minden vállalkozói tevékenységre napidíj:                    3.500,- Ft + ÁFA
 
 • Síremlék állítása esetén szemledíj:
               -  Új sírkő esetén:           3.500,- Ft + ÁFA
               -  Sírbolt, kripta esetén:  5.500,- Ft + ÁFA
 
Kegyeleti szolgáltatást a SZÁKOM Nonprofit Kft., mint üzemeltető nem végez, a temettető maga dönti el, hogy mely szolgáltatónál rendeli meg.
 
A temetésekkel kapcsolatos ügyintézést pályázat útján kiválasztott vállalkozó végzi.
 
Elérhetőségük: 
2440 Százhalombatta, Kodály Z. stny. 2.
Telefon: 06-30/267-8487
 
Ügyintézési idő:
Hétfőtől-péntekig: 800-1600-ig
 • Sírhelyek, urnafülkék megváltása, újraváltása.
 • Temetések megrendelése.
A temetés megrendeléséhez szükséges okmány: halotti anyakönyvi kivonat.
 
A temetkezési helyek megváltási díjai:
 • sírbolthely díja
  • 4 személyes - 300.000 Ft + ÁFA
  • 6 személyes - 450.000 Ft + ÁFA
  • 9 személyes - 600.000 Ft + ÁFA
 • sírhely megváltás díja
 • 1 személyes -      19.000 Ft + ÁFA
 • 2 személyes -      38.000 Ft + ÁFA
 • Családi sírhely -  75.000 Ft + ÁFA
 • szabványos urnafülke használati díja - 16.000 Ft + ÁFA
 • urnasírhely díja - 17.000 Ft + ÁFA
 • gyermek sírhely - ingyenes
A temető egyes létesítményeinek a vállalkozók részéről történő ignybevételi díjai:
 • ravatalozó használati díja: 16.000 Ft/temetés + ÁFA
 • Sírhelynyitás díja:
  • Felnőtt részére:   12.000 Ft + ÁFA
  • Mélyített:                17.000 Ft + ÁFA
  • Gyermek részére:  4.500 Ft + ÁFA
  • Urnasír:                   4.000 Ft + ÁFA
 • Visszahantolási díjak:
  • Felnőtt sír:   12.000 Ft + ÁFA
  • Mélyített sír: 17.000 Ft + ÁFA
  • Sírhelynyitás esetén a régi sírok között mélyített sírnyitás esetén omlásveszély miatti zsaluzási többletköltség díja: 5.000 Ft
 • Gyermeksír: 4.500 Ft + ÁFA
 • Urnasír:        4.000 Ft + ÁFA
 
28/2008. (X. 8.) Ör. sz. rendelet a köztemető és a temetkezések rendjéről, a köztemető üzemeltetéséről
 

TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK!

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Ravatalozó épület mögötti kerítés mellett lerakott síremlék maradványok, illetve az ott tárolt szétbontott síremlék törmelék elszállításáról az illetékes hozzátartozók 2020.09.30-ig gondoskodjanak. Amennyiben a megadott határidőig erre nem kerül sor, SZÁKOM Nonprofit Kft. mint a temető üzemeltetője, intézkedik a városi hulladéktelepre történő szállításáról.

 

Köszönjük,

SZÁKOM Nonprofit KFT.