Ipari Park - rövid leírás
Batta Ipari Park
BATTA-INTECH
Vállalkozói és Szolgáltató Központ
2440 Százhalombatta, Iparos út 11.
szakom@szakom.hu
 
Tannertné Gánóczi Dorottya 
+36-30/019-87-40
tannertne@szakom.hu
 
 
Tárgyaló- és Konferencia terem bérlés
 
SZÁKOM Nonprofit Kft.
2440 Százhalombatta, Hága László u. 2.
Telefon: 23/354-000
Fax: 23/358-644
szakom@szakom.hu
 
 
Az ipari park kialakítása, közművek
 
A Batta Ipari Park (BIP) kis-, nagy-, valamint multinacionális befektetők számára azonos feltételek mellett biztosítja a "zöld mezős" letelepedés lehetőségét és a működés kulturált környezetét. A BIP betelepítésének koncepcióját rugalmasan, olyan megfontolások alapján alakítottuk ki, hogy a különféle hely- és közműellátási igényű befektetők igényeit egyaránt ki tudjuk elégíteni.
 
A BIP jelenleg két övezetre oszlik, az egybefüggő nagybefektetői területre, és a többi, változó nagyságú parcellákra osztott területre. A terület ipari övezet, területére a városi településrendezési tervben meghatározott előírások érvényesek.
 
2007 végére az ipari parki ingatlanok gyakorlatilag 100%-a gazdára talált. A nagy befektetők számára fenntartott egybefüggő területen (kb. 30 hektár) két vállalkozás telepedett le, egy autóalkatrész gyártó és egy logisztikai cég. A többi területen kisebb és közepes méretű parcellák találhatók (3 000-15 000 m2), melyeken 29 cég települt le. Profiljuk változatos, többek közt a nyomdaipar, villamos ipar, a festék-, fém- és faipari kereskedelem, környezetvédelmi, asztalosipari, építőipari tevékenység képviselői.
A 2007 októberében átadott Batta-Intech Vállalkozói- és Szolgáltató Központban 11 cég bérel irodát és műhelyt, és itt működik az üzemeltető BATTA-INVEST Kft. is. A vállalkozói központba települt cégek között olyanok is vannak, melyek az ipari park cégeinek is nyújtanak szolgáltatást (számítástechnika, könyvelés, jogi képviselet).
 
Kapcsolódó link: Az Ipari Park felépitése
 
Úthálózat
 
Az Ipari Park szerkezeti kialakításánál két meghatározó szempontot kellett figyelembe venni. Egyik a meglévő helyi út, amely a területet keresztirányban osztja, másik a MOL föld alatti termékvezetékek (csőcsorda), amely a területet hosszirányban osztja.
Az úthálózat gerince, főútvonala a keresztirányban futó önkormányzati tulajdonban levő Iparos út, mely a 6-os számú főútvonalat és a várost köti össze, szélessége 7 m. A 6-os úti kereszteződésben 2002-ben épült meg a biztonságos be- és kihajtást biztosító közúti csomópont.
 
Az Iparos úttól északi és déli irányban is feltáró utak épültek. A meglévő térszint alatti MOL termékvezetékek és MÁV terület közötti Mester utca szélessége 7 m, a 6-os főút és a közműcsorda között haladó Építész utca szélessége 6 m. Az előző két utcát északon összekötő Nyomdász utca 6 m széles. A déli irányban haladó Mérnök utca és az abból nyíló Fuvaros utca szélessége szintén 6 m.
Az ipari park átadását követően három új utca (Lakatos köz, Műszerész köz, Szerelő köz) megnyitására került sor, ezekből közelíthetők meg az összközműves kialakítású új telkek.
 
Kapcsolódó link: Az úthálózat vázrajza
 
Közművek
 
A közmű gerincvezetékek - melyekre minden egyes telek önálló, közvetlen rácsatlakozási lehetősége van - önkormányzati tulajdonú közterületen, az utak nyomvonalát követve kerültek kiépítésre.
 
Vízellátás
 • Az ivóvízellátás egy DN 150-es gerincvezetéken keresztül történik, amely a várost ellátó rendszerhez kapcsolódó DN 300-as vezetékről ágazik le.
 • 3 bar fölötti a nyomás az ipari park legmagasabban fekvő területein is
 • A tüzivíz-szükségletet, illetve tűzszakaszok biztosítását figyelembe véve a belső hálózat D-150, D-100 és D-80 KMPVC csövekkel épült ki, tűzcsapok telepítésével.
Gázellátás
 • A területet az Ipari Parktól nyugatra húzódó, a 6-os főúttal párhuzamos gázvezeték látja el földgázzal.
 • Átlagos kapacitás: 2500 m3/h, 3 bar nyomással, megfelelő nyomáscsökkentők kiépítésével.
 • Nagyobb nyomásra való igény (max. 25 bar nyomásig) az Ipari Parktól 5 km-re levő elosztóállomástól külön vezetékkel biztosítható.
Elektromos ellátás
 • Teljes kiépítettség és működés esetén a várható teljesítés 15,0 MW, melyet az Ipari Park keleti határán levő 20 kV-os elosztóállomás biztosítja. Magasabb igény esetén az Érdről jövő légvezetéket kell igénybe venni, amelynél esetleges bővítésre lesz szükség.
 • A hálózat föld alatti vezetékekkel épült meg, többek közt esztétikai és forgalombiztonsági szempontokat is figyelembe véve.
 • Lehetőség van arra, hogy a beruházás kezdeti szakasza után, a közbeiktatott trafóállomások száma a betelepítés üteméhez igazodva, folyamatosan érje el a maximálisan tervezett mennyiséget.
 • A távközlés valamennyi rendszere kívánság szerint kiépíthető.
Telekommunikáció
 • A többi közművel párhuzamosan kiépített telekommunikációs alépítmény hálózaton teljes körű szolgáltatást biztosít a T-Com Rt.
Szennyvízelvezetés
 • A BIP területén kibocsátott szennyvizet a terület lejtési adottságaihoz igazodva két átemelő és egy rövid nyomóvezeték segítségével a BIP DK-i részéről, nyomóvezetéken keresztül vezetik a város gravitációs rendszerű csatornájába.
 • A területre hulló csapadékvíz a kiépített elvezető rendszeren át a vasútvonal nyugati oldalán lévő árkon átvezetve a város határában levő záportározóban elszikkad.